logo

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Veebipoe Homaar.ee (Sapling Seafood) isikuandmete vastutav töötleja on Sapling Capital OÜ (registrikood 10201202 asukohaga A.H.Tammsaare 47, Tallinn 11316, Eesti Vabariik, tel (+372) 53 570 333 ja e-kiri info@homaar.ee.

 

 Milliseid isikuandmeid töödeldakse

–           nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

–           kauba kohaletoimetamise aadress;

–           pangakonto number;

–           kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja kliendi aadress edastatakse kaupa tarnivale kullerile (Sapling Capital OÜ töötajale).

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Eesti serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt Tallinna transporditeenuse pakkuja või andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@homaar.ee.

 

Säilitamine

Kliendi isikuandmed kustutatakse, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Otseturustusteated

Kliendi e-kirja aadressi ei kasutata otseturundusteadete (uudiskirjade) saatmiseks.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@homaar.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED

Homaar.ee (Sapling Seafood) e-poe töötamiseks ja teenuse osutamiseks kasutatakse lehel küpsiseid.

 

Mis on küpsis?

 

Küpsis on veebiserveri loodud ja kasutaja mäluseadmes talletatav kirje, mille poole veebiserver pöördub edasise suhtluse hõlbustamiseks. Iga veebisait saab saata kasutaja veebibrauserisse oma küpsise, kui tema brauseri eelistused seda lubavad. Paljud veebisaidid teevad seda veebiliikluse jälgimiseks iga kord, kui kasutaja nende veebisaiti külastab.

 

Milliseid küpsiseid me kasutame?

 

Kasutame küpsiseid, mis on olulised meie teenuse osutamiseks ja e-poe kasutamiseks.

Need küpsised teevad veebisaidi kasutamise võimalikuks nagu navigatsioon ja turvalistele aladele pääsemine.

– Kui külastaja nende küpsistega ei nõustu, siis ei pruugi teenused olla kättesaadavad ja osasid neist me ei saa osutada, näiteks ei pääse meie veebisaidi turvalistele aladele või teha veebimakseid.

– Sellised küpsised ei kogu kasutaja kohta andmeid, mida oleks võimalik kasutada turunduslikel eesmärkidel või kasutaja poolt internetis külastatud kohtade meeles pidamiseks.

 

Me kasutame küpsiseid statistika eesmärgil.

Need küpsised aitavad aru saada, kuidas külastajad lehel käituvad, kogudes ja salvestades andmeid anonüümselt. Nt Google Analytics, mis on kõige laialdasemalt kasutatav veebianalüüsiteenus internetis.

 

Me kasutame küpsiseid reklaami eesmärgil.

Neid küpsiseid kasutatakse lehel, et jälgida külastaja tegevust kogu lehel eesmärgil näidata talle tema huvidele vastavaid reklaame.

 

Kuidas oma küpsiste seadistusi muuta?

–  E-poe kasutajal on lehe esmakordsel külastusel võimalik määrata, kas ta lubab küpsiseid või mitte;

– Küpsiste seadeid on võimalik muuta enda brauserist, lisainfo saamiseks külasta veebisaiti www.allaboutcookies.org ;

–  Homaar.ee (Sapling Seafood) e-poodi ei ole võimalik kasutada ilma oluliste küpsisteta, millised on vajalikud turvanõuete tagamiseks või teenuse osutamiseks.